SEO-analys

Ibland räcker det inte med att bara se över så grunderna för er sökmotoroptimering är gjord. Ibland vill man veta att allt även är OK på djupet, utefter vilka mål man önskar uppnå.

I vår fördjupade SEO-analys analyserar vi ytterligare delar av hemsidan. Det kan innefatta bl.a. antal inlänkar, kvaliteten på inlänkarna, dess relevans och/eller om det kan finnas risker för bestraffningar. Vi tittar även på sökordsplaceringar och förekomster på hemsidan utefter vad som är relevant för er.

Vi delar in vår analys i tre faser, – Nuläge, – Problem, – Lösning. Efter att inledande analysen är gjord inleds fas två med att belysa problemen. Fas tre är att upprätta ett åtgärdsdokument för hur man löser de eventuella problemen. Denna analys är bra att utföra inför köp av SEO-tjänster för att ha koll på vad som kommer att krävas av den byrån som skall leverera sökmotoroptimeringen.

Analysen kan även användas om man känner en osäkerhet på den nuvarande leverantörens kompetenser och engagemang.

Den fördjupade analysen formas efter era önskemål och behov och debiteras per timma.